Новата онлайн услуга съобщения

спорт
LiveGO позволява на потребителите достъп до основните социални мрежи, електронни пощи и най-известните системи за съобщения, всичко в едно.Просто се идентифицирате с една от поддържаните услуги след това, добави други услуги с това под един общ интерфейс, потребителите могат да управляват всички допълнителни услуги, от актуализиране на Twitter и Facebook до управление на електронна поща.