Нова платформа на фондовия пазар


Zingfin има за цел да опрости информацията, която да покаже тенденциите и състоянието на пазара по света, което ви позволява да видите какви са тенденциите за да откривате нови инвестиционни възможности.С интерактивни калкулатори, помага на инвеститорите, които започват в този свят на бизнеса.