iPhone 4 тренажор

iPhone
iPhone Simulator е уеб приложение, за да тествате на iPhone 4.iPhone Simulator се показва най-добре в Safari, Firefox и Chrome.