Писане на музика в интернет с JS и HTML5

музика
VexFlow е решението за много уеб разработчици, които се надяват да публикува музикалните си произведения лесно.Това е API, с отворен код, който включва няколко функции за писане на различни видове музика.Добра идея за ползване безплатно за нетърговски цели.