Header Ads Widget

Пазара за патенти

Inventionbuy тук хората, които наистина са изобретате предлагат творенията си и може да се закупят от тях на възможно най-добрите цени.Нито купувачите, нито продавачите трябва да плащат такса за ползване на сайта.

В разделите изобретения са групирани в много категории.Например, има една категория, в която се намират изобретения, които са свързани с химията.Има и друг изобретения, насочени към строителството.Разбира се, можете да видите всички видове търгове.