Header Ads Widget

Съобщения от пресата

MyPRGenie е PR платформа на 21-ви век.MyPRGenie помага на журналисти, компании и PR специалисти да комуникират помежду си по-ефективно, което води до по-малко загуба на време и по-удовлетворяващи взаимоотношения.
преса
За предприятия, които търсят връзки с обществеността, MyPRGenie ви позволява да свържете с повече от 540 000 журналисти в света.Предлага централизирана платформа с онлайн инструменти за фирми за ефективно и ефикасно доставяне на вашите новини, GET Heard и TRACK резултати в реално време.