Header Ads Widget

Запиши екрана на компютъра с аудио

Запиши екрана на компютъра с аудио заедно с GoView, а след това незабавно споделяте онлайн записаното.За презентации на софтуер или демонстрации, използвайте GoView, за да запишете всичко на екрана на компютъра.
запис
Добър запис с добавяне на заглавия в записаното.Всичко това става бързо, лесно и е безплатно.Направете поредното авторско видео за да разясните на приятели как се прави дадено нещо в интернет или дадена игра.