Header Ads Widget

Умен начин за събиране на данни от интернет

iCyte е уникален продукт, софтуер, позволяващ на потребителите да маркират, копират, съхраняват и споделят всяко уеб-базирано съдържание.Той е разработен специално за онлайн проучване и може да се използва от всеки, който търси в Интернет и трябва да запишете информация.Въпреки лесната употреба на използване е ключов елемент в съвременни научноизследователски сътрудничества между хората по света.
софтуер
Той ви дава възможност да подчертае най-полезен текст директно върху записаните уеб страница.За да създадете Cytes на вашия IPAD трябва първо да бъде инсталирана в Safari на вашия Mac или PC, а след това синхронизирате с вашия IPAD.