Header Ads Widget

Оптимизиране със съдържание

Персонализирани рекламни решения от MyThings гарантират, че всяка една импресия за всяка отделна реклама, е оптимизирана със съдържание, което е най-подходяща за зрителя.
реклама
Рекламодателите и филиали по света използват MyThings базирана на решения за достигане до нови потенциални клиенти с динамичени и адаптивни дисплейни реклами, създадени в реално време за всеки човек.