Header Ads Widget

Видео разговори

VisitorsCafe е заявление за читателите на Вашия сайт, които могат да провеждат видео разговори помежду си.Можем да го инсталирате чрез копиране и вмъкване на скрипт на Вашите страници.
разговори
Една функция, която ме изненада най-много е, че можем да филтрирате вида на читателите, които искат да общуват като изберете възраст, пол, образование, географско местоположение и др.Един добър начин за интегриране на активната общност от читателите за обсъждане на една и съща тема.