Редактиране на страницата във Facebook

FaBoCoo е приложение за Facebook, което ви дава възможност за редактиране на личната страница на потребители в Facebook.

Трябва само да изберете една от предварително определените шаблони и да качите вашите снимки.FaBooCoo редактор, ви позволява да направите промени в основния формат на текста, промяна на шрифтовете, форми и размери, изменението на фона и цвета на текста, подравняване на текст.