Header Ads Widget

Използвайте Facebook за да стимулиратате кариерата си

С Identified превръщате 450 Facebook приятели в 20 000 професионални връзки на 10 000 компании.Цялата тази информация ще стане достъпна за тези фирми, които биха искали да работят с с хората, които работят (или са работили) във всяко от тези дружества.
 Facebook
Това ще ви позволи да сложите Facebook профил в много развити професионална дружества.
Може да експортирате информация от други сайтове.