Header Ads Widget

Планирате имейли

Boomerang е инструмент, който може да се използва от потребители на Gmail.С инсталирането на Firefox / Chrome можете да планирате имейли, за да бъдат изпратени по-късно или да получавате имейли за напомняния, когато напред във времето имате да направите нещо важно.Всичко, което трябва да направите, е да напишете съобщението си, както винаги го правите, и когато сте готови, натиснете върху бутона изпрати по-късно.
поща
Календар ще се появи, когато кликнете върху този бутон, за да графика на доставка на съобщението.Освен това, доставката може да се уреди чрез въвеждане на датата предвидена в съответното поле.Това е много добро средство за да ви напомня за срещи.