Header Ads Widget

Тестване на вашия сайт в различни браузъри и резолюции

Browserling ни позволява да тестваме някой от нашите сайтове в различните браузъри: Internet Explorer, Firefox, Opera и Safari, в различни варианти (включително IE6) и разделителни способности.За да го изпробвате влезе в сайта и въведете URL адреса на страницата, която желаете да проверите, но ако искате можете да се регистрирате за да го използвате по-често и с по-малко ограничения.
сайтове
Полезно проложение преди стартирането на нови сайтове в мрежата.