Header Ads Widget

Онлайн система за резервации

Checkfront е онлайн система за резервации, която позволява на бизнеса да управлява техните описи, резервации и процесите на плащанията.Тя може да бъде използвана за управление на хотели, събития, наеми, професионални услуги и др.Може да се интегрира в Wordpress и Joomla.Всяка сметка е SSL, обезпечена, включва виртуални бази данни, автоматизирано архивиране.
резервация
Приемане на резервации и плащане на вашия сайт.