Купете подаръци

Twentymall е виртуален търговски център, където всичко се продава за 20$.Купувачите и продавачите се обединят за продажба на стоки за 20$.Продава продуктите си без такси за да публикуване на продуктите си за продажба.Всяка регистрация ви дава възможност да покаже до 5 снимки.Вашите транзакции са защитени от най-новата технология за криптиране.
пазаруване
Продавачът може да избере да поддържа електронния си адрес анонимен.