Header Ads Widget

Новата система за мобилна търговия

Aerapay е нова система за мобилна търговия, създаден, за да помага на бизнеса и потребителите.Плащането в Aerapay се прави със стандартен SMS.Без стрес, без скрити разходи и без допълнителни такси за регистрация - Aerapay работи безпроблемно между реалните банкови сметки на клиенти или търговци.Включете мобилната търговия директно в банковата си сметка.
плащане
Можете да обработвате поръчки за минути.