Header Ads Widget

Търсене на онлайн работа

HireFlyer е уникален сайт за онлайн работа на пасивно и активно търсещи работа в реално време, чрез електронна поща, текстови съобщения и уведомления от Facebook.Анонимноста на търсещите работа е гарантирана.Търсенето на работа представлява получаване на уведомления само при работа, която отговаря на профила.Създаване на регистрация става с валиден имейл адрес и парола.Работните места са публикувани на сайта HireFlyer филтрирани през мрежата чрез електронна поща, текстово съобщение или Facebook.
работа
Търсите за работни места в най-доброто място за търсене на работа.