Header Ads Widget

Социалната мрежа Facebook, Twitter и Myspace

Свържете се с всички по-големи социални мрежи, включително Facebook, Twitter и Myspace за да запазите Вашата публично достъпна информация.
Socioclean е безплатна услуга, която ви позволява да наблюдава вашите онлайн социални профили, като се анализира стената за мнения, статуса на съобщенията и снимките, който могат да навредят на Вашата социална репутация.Услугата предлага възможности за търсене по предварително определени критерий.
онлайн
Освен докладите, ще уведомява потребителя за зловреден софтуер или спам, които може да бъде включен в социалния профил.