Header Ads Widget

Потенциални клиенти и контакти

KarmaCRM е уеб CRM система, която ще ви помогне да управлявате всичките данни за потенциални клиенти и контакти.Тя е безплатна за използване.Тя помага на бизнес предприемачи и лица, за проследяване на данни за потенциални клиенти, задачи, контакти и т.н.Това ще помогне да се увеличи производителността чрез улесняване на контактите, управление на работата и проследяване на изпълнението.Тя е с лесен за използване интерфейс и усъвършенствани системи за докладване за максимален ефект.
клиенти
Опростяване на работата, намалява стреса и увеличава продажбите.Вие имате пълен, сигурен достъп до софтуера от всеки компютър.