Ефективно управление на проекти

Mavenlink извършвате eфективно управление на проекти, комуникации, документи, програми, бюджети, както и плащания на едно място.Управление на бизнеса, споделени файлове, проследява дейността на проект онлайн от всяка точка на света.Mavenlink е онлайн решение за сътрудничество, което дава възможност за управление на проекти от началото до края, включително комуникации, документи, задачи, графици, час за проследяване, фактуриране и плащания.
проекти
Mavenlink излиза извън стандарта за управление на проекти и съвместна работа.