Търсене на регистрирани търговски марки

Ако имате намерение да започнете бизнес и сте в процес на избор на име, погледнете преди да измислите нещо в Markify за да избегнете съвпадение с друга търговска марка, която вече е регистриран във вашата страна.
бизнес
Можем да филтрирате дали да е в Европа или Съединените щати, с възможност за показване на регистрация на търговска марка с подобни имена за търсене и достъп до данни по отношение на датите и категории.