Header Ads Widget

Свързване на предприемачи с инвеститорите

Ready4ventures е нов инструмент за да управлявате инвестиционните капитали и вашите партньори, което ви позволява да визуализирате, анализирате и филтрирате нови проекти.
Инвеститорите могат да намерят интересни проекти, в които да инвестират пари.Проектът съдържа повече от 240 инвестиционни проекта, регистрирани от 150 инвеститора.
инвеститори
От друга страна, предприемачите могат да търсят нови методи за финансиране.