Header Ads Widget

Създавате икони от изображения в HTML5

X-icon Editor ви позволява да създадете икони с висока разделителна способност директно от браузъра.Генерирани с висока резолюция икони с размери 64x64, 32x32, 24x24 и 16x16 пиксела.В момента се поддържат графични формати PNG, JPG, BMP, GIF.

Полезно проложение за разработчици на сайтове.