Header Ads Widget

Откривате други в Wi-Fi мрежата

Firesheep е разширение на Firefox, което ще позволи да се открие нежелан потребител в нашата Wi-Fi мрежа.Всеки потребител, който е инсталирал Firesheep може да записва данни от други, които са свързани към обществената безжична мрежа в някои летища, кафенета, университети и др.
мрежа
Firesheep ни позволява да знам дали някой е получили данни, отчетност, което се виждате в изображението по-горе.Един добър начин за да бъдете по-спокойни всеки път, когато се свържете в отворена Wi-Fi мрежа.