Header Ads Widget

Софтуер за управление на проекти

Wrike е софтуер за управление на проекти, като ви дава пълен контрол върху проектите.Най-добрия и най-интуитивен софтуер за управление на проекти на пазара.Wrike е функционален и лесен за използване бизнес софтуер, който ви помага да спестите време за планиране, обработка, проследяването и изпълнението на вашия проект.Wrike предлага един нов подход към уеб сътрудничество въз основа на имейл съобщение.Wrike прави планирането по-ефективно и актуална информация се разпределя между членовете на екипа.
проект
Wrikes има набор от функции включващи неограничено разпределение на задачите.