Header Ads Widget

Гледате едно и също видео от YouTube

Surf2gether е приложение, предназначено да даде възможност на няколко души да гледат едно и също видео от YouTube по едно и също време.Без да се регистрирате и да поканите, които искате.Потребителите, които са в рамките на една и съща сесия ще видят същите клипове, които администраторът избира за показване.
youtube
Въпреки че изглежда доста непрофесионално може да бъде интересно решение за учебни цели в класните стаи.