Header Ads Widget

Оптимизиране на вашия персонален компютър

SLOW-PCfighter използва най-съвременните технологии за анализ и ускоряване на вашия компютър. SLOW-PCfighter издирва и премахва всички неизползвани записи в системния регистър, неправилни инсталации.
оптимизиране
Ако инсталирате пробната версия, тя ще ви позволи да определите само 25 грешки наведнъж. Позволява да управлявате вашите приложение при стартиране, като ги изберете или да ги премахнете.