Header Ads Widget

Сътрудничество в реално време

VeriShow е един много интересен проект, чиято цел е да помага в обслужването с клиенти на ново ниво.По същество това е уеб приложение, което позволява на потребителите да споделят видео в реално време за да работят в сътрудничество, което не е ново, но по-интересното е, че можете да сложите един бутон на вашия корпоративен сайт за клиенти. Всичко това без да се налага да инсталирате допълнителен софтуер.
сътрудничество
Това прави комуникацията по-естествена с видеоконферентна връзка. Можете да гледате видео демонстрация с едно от неговите приложения.