Header Ads Widget

Оценете и открийте най-талантливите хора във вашата мрежа

В mixtent оценявате вашите контакти в специфични умения. Открийте как се възприемате от колегите и всички останали. Колкото повече гласове имамете, толкова по-уверени ще бъдете в тяхната оценка. Разбери какво можеш повече от други.

След това добивате по-голямо съмочувствие сред колеги и приятели във вашата мрежа.