Header Ads Widget

Защита за персонални компютри

Outpost Firewall Pro е персонална защитна стена и осигурява пълна защита в Интернет. Едно от най-добрите програми за защита на персонални компютри, Outpost Firewall Pro съчетава всички най-нови технологии в областта на сигурността и е най-доброто решение за гарантиране на сигурността на вашата система.
сигорност
Изисквания към системата
Поддържани платформи: 32 - и 64-битов Windows (Windows 7, Vista, Windows XP SP2 +, Windows Server 2003 SP1 +, 2008), Windows 2000 SP4.

Минимални хардуерни изисквания: 450 MHz или по-бърз процесор (x86-/x64-/multi-core), 256MB RAM, 200MB свободно дисково пространство.