Header Ads Widget

Рециклиране на електроника

EcoSquid е място, където можете да дадете всякаква електроника за рециклиране за конкретна сума пари.
рециклиране
Имате ненужни телефони или други неща, които не ползвате от много време. Това е мястото, където можете да дадете за рециклиране ненужната електроника във вашия дом и да спечеилите пари за това.