Header Ads Widget

Wi-Fi наблюдение в реално време

Xirrus Wi-Fi Monitor e всеобхватна притурката за наблюдение и управление на Wi-Fi мрежата на вашата Vista и Windows 7 система. Можете да го използвате за търсене на Wi-Fi мрежи, да проверявате Wi-Fi покритието в реално време.
Wi-Fi
Притурката използва радар на дисплея, за да покаже наличните мрежи и техните граници. Дава подробности за настоящата Wi-Fi връзка.