Header Ads Widget

Безплатни онлайн 3D игра в HTML5

Безплатна онлайн игра 3D Tetris води пристрастяване. Играта е разработена от Ben Joffe, служител в Opera, който е разработил тази игра като личен проект за Opera widget.
HTML5
Идеална игра за губене на време.