Header Ads Widget

40 пасианс игри в 3D вариант

Big Solitaires 3D е проект с отворен код в 3D вариант. Пакетът включва 40 различни игри на пасианс, всички с 3D интерфейс.
карти
Файлът е с размер само 4 МВ. Специално за развлечение в свободното време.