Header Ads Widget

Играйте онлайн игри от миналото

Сега имат възможност да си спомним някои легенди в игрите. В Pica-pic са някои от тези игри от миналото, където можете да ги контролирате с клавиатурата. Най-старата игра е от 1981 година. Един добър начин да научим децата си на това, което направихме, когато бяхме деца.
 онлайн игри
Забавен начин да си спомним игрите от миналото.