Header Ads Widget

Следите използваната памет на браузъра

След достигане на определен праг на памет в лентата на Firefox ще се появи червено квадратче. Този плъгин ще позволи да знае колко мегабайта използвате от Firefox за да можете да определите срока, в който ще се покаже квадратче в червено в долния десен ъгъл на вашия браузър. Ако надхвърлите границата, само с едно кликване можете веднага да рестартирате браузъра за да разрешите този проблеми. Рестартирането позволява да зададете в настройките ограничаване на ползваната памет.
Firefox
По подразбиране използваната памет от Firefox е 500Mb. Приложението е тук.