Header Ads Widget

Най-доброто за малкия бизнес

CMSimple е система за управление на съдържанието е по-малко от 100 KB с лесни монтажни характеристики, по мое мнение, CMSimple е най-доброто за малки фирми. CMSimple е една от най-малките, най-умните и най-лесните системи за управление на съдържанието под GPL или AGPL. Има интегриран онлайн WYSIWYG редактор, онлайн редактиране на системни файлове и автоматично архивиране.
бизнес
CMSimple е носител на наградата "Empfehlung Der Redaktion".