Header Ads Widget

Платформата за статистика в социалната мрежа

HootSuite е система за анализ на данни, които публикувате във Вашия профил. Има възможността да се създават персонализирани отчети в нашата сметка (Facebook или Twitter). Въпреки, че можем да изберем някой от готовите шаблони (някои от които могат да бъдат адаптирани към нашите нужди), можем да създадем собствен доклад с проценти за мъже или жени, адреси, страни.
статистика мрежа
Разберете каква алдитория имате.