Header Ads Widget

Контролирате работата на вашите сайтове с едно кликване

Accesschecker е безплатен онлайн инструмент, който позволява да контролирате ъптайм на всичките си сайтове с едно кликване. Приложението е безплатно, бързо и много полезено.
За да използвате AccessChecker трябва да следвате няколко стъпки:
ъптайм
1. Въведете списъка с вашите сайтове. Всеки нов обект трябва да започва с "http://". След това въведете CAPTCHA и натиснете бутона "Check links".
2. След това ще се появи страница с сайтове за достъп и проверка.

Можете да редактирате списъка с информацията за сайтовете. Можете да контролирате наличието на 100 обекта с една проверка.