Header Ads Widget

Редактирате изображения на телефона

За потребителите, които обичат да редактират изображения за Android телефони. Това е решението Picturizr. Picturizr е забавно приложение, където можете да редактирате лицата на вашите приятели с възможност за добавяне на ефекти, обекти за да станат много смешни. Добавяне на нос, ушите, вежди, коса, лице, очила, шапки, бради и много други.
снимки
Това безплатно приложение.