Header Ads Widget

Програма за да автоматично търсене на субтитри

С SubDownloader можете да намерите субтитри за няколко секунди автоматично.
Всичко, което трябва да направите, е да посочите филма, за които трябва да намерите субтитрите и ще ги свалите автоматично. Също така открива езика на субтитрите и директории. Услугата е безплатна.
субтитри филми
Интересното за тази програма е, че работи на Windows и Linux (Debian / Ubuntu, Arch и Gentoo) и Mac OS X.