Създаване на уеб сайтове от вашия iPhone

Възможност за създаване на интернет сайт, без регистрация на iPhone.
Zapdos не изисква технически познания, трябва само да включите текст, снимки и връзки, които считаме за необходими и да изберете някой от проектите, предложени в заявлението. Всичко това трябва да направите преди да публикува съдържанието си в интернет.
сайт
Отлична идея, която позволява на потребителите да публикувате своите снимки и интересни новини в социалните мрежи.