Header Ads Widget

Създаване на уеб сайтове от вашия iPhone

Възможност за създаване на интернет сайт, без регистрация на iPhone.
Zapdos не изисква технически познания, трябва само да включите текст, снимки и връзки, които считаме за необходими и да изберете някой от проектите, предложени в заявлението. Всичко това трябва да направите преди да публикува съдържанието си в интернет.
сайт
Отлична идея, която позволява на потребителите да публикувате своите снимки и интересни новини в социалните мрежи.