Header Ads Widget

Изключване на JavaScript в Firefox

Понякога трябва да изключите JavaScript на вашия браузър, за да тествaте нещо или да копирате някакъв текст, когато е "защитен". Проблемът е, че активирането или деактивирането на JavaScript е малко тромаво, ако го направите от опциите в Firefox, така че тук давам една добра алтернатива. QuickJava е разширение, което позволява да включите или изключите JavaScript, като кликнете на бутон, който се появява в лентата с инструменти. С него ние можем да правим следните неща:
javaScript
* Изключване на JavaScript
* Включване / Изключване на Java
* Превключване на Flash
* Превключване на Silverlight
* Включване / изключване на изображения

Мисля, че е отличен избор и това ни спестява много време.