Header Ads Widget

Създавате PDF презентация

PDFrizator е приложение, предназначенo за създаване на PDF презентация с възможност за добавяне и на музикален фон. PDFrizator е удобен инструмент за бързо и визуално, създаване на PDF файлове. Конвертиране на множество формати (например GIF, JPG, PNG, TIF, CBR, CBZ ) до PDF формат.
PDF презентация
Можете да комбинирате файлове от различни формати в една презентация.