Header Ads Widget

Онлайн споделяне на Power Point презентации

AuthorSTREAM е полезно приложение за споделяне на вашата Power Point презентации онлайн безплатно. Позволява да споделяте презентации с приятели, ученици или колеги навсякъде по света. AuthorSTREAM служи като онлайн общност, която ви дава достъп до множество презентации по различни теми. Можете да намерите много интересни презентации по теми, които ви интересуват.
Power Point презентации
Всички тези презентации са качени от членовете на общността.