Header Ads Widget

Споделяне на съдържание в Twitter, Facebook и Gmail

RockMelt е социален браузър, който има за цел да споделя съдържание в социални мрежи между потребителите. Например, сега, когато ние сме в даден сайт и на сайта има нещо интересно за споделяне, не е нужно да използвате бутоните в сайта, имате ги интегрирани в браузъра.
 Twitter
Много полезно приложение за тези, които сърфират редовно в мрежата.