Header Ads Widget

3D скенер приложение за iPhone

Trimensional 3D е скенер разработен за iPhone. Създава 4 снимки на лицето с различни светлинни ефекти, като ги комбинира за създаването на 3D моделa.
 iPhone
За най-добри резултати в тъмна стая е необходимо яркостта на екрана да е настроена на максимум. Trimensional 3D в момента е достъпен в сайта на Applе.