Header Ads Widget

Снимки и видео в 3D визуализация

Cooliris е браузър Plug-In, с който преглеждате и споделяте снимки и видеоклипове. Независимо дали сте в интернет или на вашия работен плот, Cooliris представя мултимедийна 3D стена, която ви позволява да разглеждате съдържанието.
снимки и видео

Cooliris
работи с Firefox, Exporer, Safar, iMac и Google Chrome (Windows).