Header Ads Widget

Цифрова телевизия и радио

ProgDVB е универсален софтуер за гледане на цифрова телевизия и слушане на радио. Подкрепя огромно количество оборудване за гледане на сателитна телевизия. За да гледате телевизията през интернет се нуждае от достъп до мрежа със скорост поне 256 килобита и инсталирането на допълнително оборудване е задължително.
цифрова телевизия
Програмата може значително да помогне за корекция на сателитна чиния.